• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bend
  bending
  camber
  creasing
  crippling
  crock
  crook
  deflection
  deflexion
  flection
  flexion
  flexure
  folding
  forming
  inflection
  inflexion
  kink
  seaming
  winding

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  curling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X