• Thông dụng

  Trạng ngữ
  behind, at the back of, hind, rear
  hereinafter, below, following, as follows

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  six

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  after
  late
  posterior
  tandem
  deep

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  post

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X