• Thông dụng

  Tính từ
  drunk, intoxicated, high
  sick, prostrate
  say
  say mê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X