• Thông dụng

  Tính từ
  lifeslike, vivid
  lively

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  animated

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  lively

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  liveliness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X