• Thông dụng

  Danh từ

  heart
  his kindness comes from the heart
  he has heart

  Tính Từ

  devoted
  dedicated
  committed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X