• Thông dụng

  Danh từ
  love, affection
  situation, plight
  Tính từ
  lovingly, lovely

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X