• Thông dụng

  Danh từ
  temper, dioposition
  trait, quality
  property
  habit
  Động từ
  to calculate, to rackon
  to consider
  to plan
  to count

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X