• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blackness
  impermeableness
  imperviousness to water
  unpermeability
  water resistance
  waterproofness
  water-vapour impermeability

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  moisture resistance
  water resistance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X