• Thông dụng

  Danh từ
  subject
  servant
  self
  Động từ
  I, me
  to temper, to slake

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bad
  friable

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chilling
  cure
  dip
  thoriveitite
  advent
  arrival
  arrive
  ingoing
  capstan
  drawwork
  gin
  hauler
  jack up
  purchase
  sheave
  winch capstan
  winding engine

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  defective
  foul
  garlicky
  crumbly
  friable
  windlass
  wrong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X