• Thông dụng

  Động từ
  to depend
  Phó từ
  in accordance with, it depends, it's up to

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X