• Thông dụng

  Danh từ
  pocket
  bag

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cavity
  nest
  pocket piece (pocket)
  sac
  sacculation
  sack
  sheath
  tuffite
  vesica
  vesicle

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bag
  bin
  cyst
  pocket
  sac

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X