• Thông dụng

  Danh từ
  fresh
  raw
  cheerful, joyful, jocund

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X