• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  basin irrigation
  irrigate
  overflowing irrigation
  overhead irrigation
  spray irrigation
  sprinkler irrigation
  squirting irrigation
  trickle irrigation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X