• Thông dụng

  Tính từ.
  poor, miscellaneous.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bastard
  construct
  miscellaneous
  parasitic
  spurious
  bundle
  group
  series
  variety

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X