• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  back board
  back strip
  backing
  backing strap
  baffle plate
  baseplate
  bolster plate
  buffer
  bumper
  fish
  insert
  insert board
  locating disc
  locating disk
  padstone
  setting plate
  sole-piece
  strap
  strip
  washer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X