• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  deflector (deflector plate)
  deflector plate
  jet-guiding panels
  load hook up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X