• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  batten plate
  bracing panel
  bracing slab
  cleat
  plate stiffener
  reinforcing plate
  stiffening slab

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X