• Thông dụng

  Tính từ
  indispensable (không thiếu được)
  inevitable, unavoidable (không tránh được)
  inescapable (không thoát được)

  Đồng Nghĩa & Phản Nghĩa

  http://wordnik.com/words/inevitable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X