• Thông dụng

  Danh từ
  frequency

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  frequence
  frequencies
  frequency (of appearance)
  frequency (of occurence)
  giga...(G)
  histogram
  jitter
  number of times
  relative frequency

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  frequency

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X