• Điện tử & viễn thông

    Nghĩa chuyên ngành

    Very High Frequency (within the range 30-300 MHz) (VHF)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X