• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  data link layer
  data link layer (DLL)
  DLL (data link layer)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X