• Thông dụng

  Danh từ
  set
  section
  booklet
  volume
  Động từ
  to drill, to excercise oneself, to try to
  to cultivate, to accustom

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X