• Thông dụng

  Động từ
  to assemble, to group up, to gather

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  aggregation
  assemble
  category of sets
  collecting
  collection
  collective
  compile
  compose
  family
  gather
  multitude
  totality

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  round up
  assemble
  grouping
  muster
  raise
  rally
  universe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X