• Thông dụng

    Động từ
    to train, to be used with, to be accustomed to; to make acquaintance to

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X