• Thông dụng

  Động từ
  to die out, to be out, to be extinct
  to extinguish, to put out
  to switch off, to turn off
  Tính từ
  short

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  turn off

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  choke
  cut off (out)
  de-energize
  disable
  extinction
  go out
  kill
  off
  shut off
  slake
  stall

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X