• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lock out
  logging off
  Shut Down The Computer
  shutdown (vs)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X