• Thông dụng

  Danh từ
  (gạo tẻ) ordinary rice, plain rice
  Tính từ
  uninteresting, dull
  uncronded

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X