• Thông dụng

  Danh từ
  evil, social evil
  Tính từ
  bad, poor
  heartless
  mighty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X