• Thông dụng

  Danh từ
  night, evening
  Tính từ
  dark
  dull, dense
  Phó từ
  extremely

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X