• Thông dụng

  Danh từ

  flyer
  tờ rơi giới thiệu phim (mới)
  cinema flyer
  leaflet
  phát (tờ rơi) - distribute; hand out, give out ..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X