• Thông dụng

  Danh từ
  practice, custom
  Tính từ
  worldly, secular
  vulgar, coarse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X