• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  cabinet

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  self-congruent
  self-consistent

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  colligative
  congregate
  convene

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X