• Thông dụng

  Danh từ
  magnetic flux

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flux magnet
  induction flux
  magnetic lines of flux
  magnetic lines of force

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X