• Thông dụng

  Danh từ
  title, heading
  Động từ
  to lean against (on)
  Tính từ
  similar

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abut
  buttress
  rest on
  shore
  stay
  supported

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X