• Thông dụng

  Danh từ
  proportion, ratio, rate

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fraction
  modulus
  proportioning
  scale

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  portion
  proportion
  proportional
  rate
  ratio

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X