• Điện tử & viễn thông

    Nghĩa chuyên ngành

    Focal length to Diameter of an antenna (F/D)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X