• Thông dụng

  Danh từ.
  hand.
  arm.
  person,chap, bloke.
  person engaged in some trade.
  party,side.

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  manual

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  arm

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cleaning
  ease
  kill
  lug

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X