• Thông dụng

  Danh từ.
  handrail.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  baluster
  balustrade
  banisters
  chair rail
  gandrail
  going cod
  grab rail
  hand railing
  handle
  parapet
  rail
  safety rail

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X