• Dịch Việt - Anh về chủ đề: tôi đang cô đơn, cần sự trợ giúp, cứu tôi vơi

  118.71.177.197 mong bạn dịch giúp

  tôi đang cô đơn, cần sự trợ giúp, cứu tôi vơi --17:30, ngày 14 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • tA'i A'ang cA 'A'Ae ¡n na sa n º § »± tra" £ º p giA, fish »© tA'i vAe ¡u i

  --Google engine 17:30, ngày 14 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Việt - Anh về chủ đề: Tảo sợi

  123.22.14.220 mong bạn dịch giúp

  ngôn ngữ sinh học --11:13, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • ngA'n nga »¯ ha of the

  --Google engine 11:13, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Việt - Anh về chủ đề: xin dịch giúp tôi

  222.252.237.155 mong bạn dịch giúp

  các ưu đãi khi đầu tư,giá điện, nước, giá đất và các tiện tích khác khi đầu tư vào các khu công nghiệp --15:36, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • cà ¡c Ae A'A £ ° u when i Ä'á º § ° u tAe, giA A'ia ¡ »‡ n, nÆ ° á»> c, giA Ä'á º ¡¥ t and all ¡c tia "‡ n tAch khà ¡c when u Ä'á º § ° tAe and in the area ¡cà nghiá cA'ng »‡ p

  --Google engine 15:36, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X