• Thông dụng

  Danh từ
  citadel, rampart
  wall
  town, city
  Động từ
  to achieve one's aim, to gain (win) one's end
  to turn into, to change into, to grow into, to make
  Tính từ
  sincere

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X