• Thông dụng

  Động từ
  to challenge, to defy
  (nói thách) to overcharge (prices)
  (thách cưới) to ask for (in wedding)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X