• Thông dụng

  Danh từ
  body, trunk, stem
  personal lot, fate
  flap, piece
  Tính từ
  intimate, dear, close
  Động từ
  to support, to favour

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X