• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  corrosion resisting steel
  inoxidable steel
  restless steel
  rustless iron
  stainless steel (SS)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X