• Thông dụng

  Danh từ
  buddhist (a buddhist title)
  Động từ
  to nudge
  to like, to be fond of
  to tattoo, to engrave

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  like

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  interest

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X