• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  line parameters
  linear electrical parameters
  transmission-line constant
  transmission-line parameters

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X