• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  caliper square
  calliper compasses
  calliper gauge
  calliper square
  callipers rule
  feeler
  feeler pin
  inside calipers
  inside callipers
  internal caliper gage
  internal caliper gauge
  internal cylindrical gage
  internal cylindrical gauge
  slide calipers
  slide callipers
  sliding calipers
  vernier callipers
  vernier gage
  vernier gauge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X