• Thông dụng

  permanent residence
  permanent address: địa chỉ thường trú

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  reside
  resident (vs) (a-no)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X