• Thông dụng

  Động từ
  to set free, to release, to let out
  to cast, to drop
  to lower down
  to give more play to
  to breed (grow in water)
  to fly
  to fork out

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  cast

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cast
  release

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X