• Thông dụng

  Danh từ
  herb
  Tính từ
  generous,open-handed
  dutiful
  scrawling
  Động từ
  to write, to draft

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X