• Thông dụng

  Danh từ

  fortuneteller, soothsayer

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  fortune-teller

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X